Ako pôsobia antibiotiká

V poslednej dobe stále častejšie silnejú hlasy, ktoré volajú po zodpovednom užívaní antibiotík. Antibiotiká majú nezastupiteľnú pozíciu pri liečbe bakteriálnych infekcií, mali by však byť nasadzované skutočne len tam, kde sú potrebné. Najväčším rizikom ich opakovaného užívania je schopnosť postupnej adaptácie bakteriálnych kmeňov na antibiotiká. Výsledkom je to, že nepriateľské bakteriálne kmene sa stávajú voči pôsobeniu antibiotík rezistentné a antibiotiká prestávajú byť účinné. Ale je tu aj iný dôvod. Okrem pozitívnych účinkov má antibakteriálna liečba aj svoje negatíva.

Antibiotiká v ľudskom tele likvidujú nielen patogénne baktérie, ale aj baktérie „priateľské“. Prevažne tie, ktoré osídľujú tráviaci trakt. Tieto priateľské baktérie, tzv. probiotiká napomáhajú pri trávení, regulujú pohyb a funkciu čriev a zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v imunitných pochodoch v organizme.

Výsledkom zníženia počtu probiotických baktérií, prirodzene sa vyskytujúcich v zažívacom trakte, je narušená črevná rovnováha. Tento jav sa najčastejšie prejavuje hnačkami. Dehydratácia, ktorá je najčastejšie spájaná s hnačkou, tak následne predstavuje pre organizmus oslabený chorobou vážne komplikácie.